O MAPIE

Sklep turystyczny "SkładnicaTurystyczna.pl"

Mapa została wydana przez nasze regionalne wydawnictwo EKO-MAP, przy współpracy z Centrum Edukacji i Turystyki „Wiking” oraz Wiking Turystyka Sp. z o.o. ze Szczecina, reprezentujących portal „Znakowanych Szlaków Pomorza”. Jej treść to również nieoceniona pomoc Pani Grażyny Domian oraz pracowników Nadleśnictwa Gryfino. Będziemy wdzięczni za dalsze uwagi i propozycje odnośnie treści mapy, które można wysyłać na adres biuro@wedrujznami.pl . Mapa powstała spontanicznie, więc nie ustrzegliśmy się na pewno błędów i nie wszystko odnaleźliśmy w terenie.

Szczeciński Park Krajobrazowy Puszcza Bukowa to ponad 90.000 ha wzgórz i wiekowych lasów oraz ok. 200 km znakowanych szlaków turystycznych. Teren parku charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą z buczynowymi jarami, pasmami morenowych wzniesień oraz dolinami puszczańskich strumieni. W rozległych lasach bukowych łatwo stracić orientację, dlatego na dłuższą wyprawę należy zaopatrzyć się w aktualną mapę.

 1. Skala: 1:25.000 (1:10 000)
 2. Format: ~B1 (98 x 68 cm)
 3. Języki: polski
 4. Rok wydania: 2019
 5. Wydawca: EKO-MAP
 6. ISBN: 978-83-65623-43-0

Puszcza Bukowa - mapa turystyczna

Nasza publikacja to mapa w skali 1:25.000 obejmująca teren w granicach parku krajobrazowego oraz jego najbliższe okolice. Poza standardową topografią, na mapie znajdują się przebiegi wszystkich znakowanych szlaków pieszych, lokalizacje głazów i najważniejszych pomnikowych drzew, a także mnóstwo ciekawostek historycznych: pomniki, przedwojenne cmentarze, ruiny dawnych budowli. Tam, gdzie było to możliwe przytoczono niemieckie nazewnictwo gór, dróg, miejscowości i strumieni. Umieszczono ponad 250km szlaków pieszych, z których korzystają tysiące mieszkańców Szczecina i okolic, oraz przyjezdnych turystów. W części opisowej znajduje się wykaz atrakcji i szlaków turystycznych oraz mapa Parku Leśnego „Zdroje” z jeziorem Szmaragdowe, również wersji przedwojennej w skali 1:10000, który jest jednym z najpopularniejszych miejsc spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Szczecina.

Puszcza Bukowa - mapa turystyczna

Część kartograficzna: mapa turystyczna Puszczy Bukowej, współczesna i historyczna mapa okolic Jeziora Szmaragdowego, legenda w językach: polskim, angielskim i niemieckim. Część opisowa: informator turystyczny ilustrowany zdjęciami.

  • Topografia: lasy, sady, plantacje, tereny przemysłowe, tereny wojskowe, bagna, cmentarze, zabudowa, wody stojące, wody płynące.
  • Nazewnictwo: miejscowości gminne i pozostałe, dzielnice, nazwy tradycyjne i przedwojenne, nazwy gór, wód i obiektów przyrodniczych.
  • Architektura, zabytki i historia: zabytki i historia: kościoły, wieże, ruiny, grodziska, pomniki, kamienie przydrożne, bunkry.
  • Budowle techniczne: maszty telekomunikacyjne, mosty, elektrownie, linie energetyczne.
  • Noclegi: zabytki i historia: kościoły, wieże, ruiny, grodziska, maszty telekomunikacyjne, linie energetyczne.pomniki, kamienie przydrożne, bunkry.
  • Przyroda, krajobraz i leśnictwo: parki zabytkowe, drzewa pomnikowe, rezerwaty, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, głazy narzutowe, skały, punkty widokowe, leśniczówki, dojazdy pożarowe, oddziały leśne, granice nadleśnictw.
  • Transport, komunikacja, informacje dla kierowców: autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe, drogi wojewódzkie, drogi drugorzędne, drogi gruntowe, linie kolejowe, stacje, stacje paliw, parkingi, miejsca postoju pojazdów, przystanki autobusowe.
  • Administracja i obiekty użyteczności publicznej: granice gmin, urzędy i instytucje administracji państwowej i samorządowej, urzędy pocztowe, przychodnie, szpitale, apteki, banki.
  • Szlaki turystyczne: znakowane szlaki piesze, rowerowe, ścieżki edukacyjne.
  • Aktywny wypoczynek, sport i rekreacja: plaże, pola golfowe, strzelnice, stadiony i place sportowe, informacja turystyczna, miejsca odpoczynku, miejsca ogniskowe.
  • Rzeźba terenu: cieniowanie 3D, punkty wysokościowe.
 • Nawigacja: siatka GPS w skoku 1′

Puszcza Bukowa - mapa turystyczna