Żegnamy …

Dzisiaj 14 maja 2019 roku odszedł na wieczną wędrówkę po niebiańskich szlakach Olgierd Wacławik – nauczyciel geografii, opiekun SKKT „Wygi Północnego Zachodu”, współtwórca i organizator „Leśnych Sobót” i wielu innych imprez turystyczno – krajoznawczych. Przeszliśmy i przejechaliśmy rowerem, niejeden wspólny kilometr puszczańskich szlaków. Na zawsze pozostanie w mojej pamięci.
Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 20 maja o godz. 14.15. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie ( boczna kaplica).